Linh mục Nguyễn Văn Lý từ Việt Nam kêu gọi biểu tình, bắt Nguyễn Phú Trọng đang bán nước cho Trung quốc

Linh-mục-Nguyễn-Văn-Lý
Linh mục Nguyễn Văn Lý bị Công an bịt miệng trước tòa án nhân dân
Linh-mục-Nguyễn-Văn-Lý
Linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa án nhân dân

Linh mục Nguyễn Văn Lý từ Việt Nam kêu gọi Biểu Tình thật đông mạnh, bắt Nguyễn Phú Trọng đang bán nước cho Trung quốc, đang tiếp tay Tàu diệt chủng Việt Nam

Quốc Dân Việt ! Hãy tự cứu mình gấp, bằng Biểu Tình thật đông mạnh, hỗ trợ bắt Nguyễn Phú Trọng & các tay sai, nếu không chắc chắn sẽ bị diệt chủng ! Linh mục Nguyễn Văn Lý  21-8-2018.

I. Thảm trạng của Quốc Dân Việt Nam qua Lịch sử :

1. Liên Bang Bách Việt cổ từ thời Thần Nông – Lạc Long Quân 2880 TCN, gồm Âu Việt, Chiêm Việt,

Điền Việt, Đông Việt, Hồ Việt, Lạc Việt, Mân Việt, Nam Việt, U Việt…, văn minh lúa nước, phát triển

ở Động Đình Hồ, Lĩnh Nam dưới chân 5 núi Ngũ Lĩnh, Thái Sơn & đồng bằng 2 sông Hoàng Hà –

Dương Tử, qua 18 dòng Vua Hùng, hiếu hòa, an bình, ổn định, không chiến tranh hơn 2.500 năm, văn

minh hơn người Hán.

Người Hán du mục từ bắc tràn xuống

Người Hán du mục từ bắc tràn xuống, giỏi cỡi ngựa cung kiếm, cướp cắp chữ Việt cổ tạo nên chữ Hán, quen tham độc, tàn ác, xâm lược, lấn chiếm, đánh đuổi Dân Việt phải tản mác khắp nơi ở Châu Á, qua tận Trung Mỹ, phải tiến dần xuống phía Nam, đô hộ Quốc Dân Việt qua 7 thời kỳ, hơn 2.000 năm từ 258 TCN – 1792 :

7 thời kỳ Bắc thuộc

* Lần 1 : Từ năm 258 TCN – 42 SCN : Đông Hán & Tây Hán, Hai Bà Trưng khởi nghĩa.

* Lần 2 : Từ năm 43- 248 : Nhà Đông Ngô, Bà Triệu Thị Trinh khởi nghĩa.

* Lần 3 : Từ năm 280-542: Nhà Đông Tấn, Tống, Lương. Anh hùng Lý Bôn khởi nghĩa lập nhà nước

Vạn Xuân độc lập đầu tiên, chọn thủ đô là Long Biên.

* Lần 4 : Từ năm 602- 938 : Nhà Tùy, Đường, Nam Hán, nhiều nhân sĩ khởi nghĩa như Lý Tự Tiên và

Đinh Kiến (687), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766), Dương Thanh (819), nhất là Ngô Quyền

chiến thắng Bạch Đằng (938), chấm dứt hơn 1000 năm Đại Bắc thuộc lần nhất bị Hán Tàu đô hộ.

* Lần 5 : 1258-1288 : Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên

Mông 3 lần, nhất là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

* Lần 6 : 1407 – 1427 : Lê Lợi đánh đuổi quân Minh năm 1427.

* Lần 7 : Nguyễn Huệ Quang Trung đánh thắng quân Thanh năm 1792.

2. Bắc thuộc lần 8, 9.

Việt Nam đã bị Hán Tàu xâm chiếm nhiều lần, luôn bị Tàu thực hiện mưu gian đồng hóa, nô dịch,

muốn biến VN thành một quận huyện của Tàu, qua thời kỳ Bắc thuộc lần 8 & 9 hiện nay :

* Lần 8 : 66 năm 1926-1990 : Hơn 750 năm trước, Vua Trần Nhân Tông đã căn dặn: “Cái họa lâu đời

của ta là họa Trung Hoa. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời

nhắn nhủ nầy như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu về sau. Có chết thì thôi, không được nhờ

Tàu”. Luật Hồng Đức nửa cuối TK 15 tử hình 3 đời những ai sống ở biên giới, dại bán đất ruộng vườn

cho người nước ngoài. Thời Pháp bảo hộ (1884-1945), Việt Nam đã đoạn tuyệt hẳn với Tàu.

Hán hóa dân Việt: Vai trò Hồ Tập Chương = Hồ

Quang nhập vai Nguyễn Ái Quốc = Hồ Chí Minh

Nhưng quá đau xót thay ! Thời 1933-1990, Siêu gián điệp Tàu Hồ Tập Chương = Hồ Quang nhập vai Nguyễn Ái Quốc = HCM dẫn đường 12 Bộ chính trị đảng Việt Nô Cộng, muốn cầu cạnh Tàu Ác Cộng, không phải để cứu Nước, mà là để cứu Đảng, khởi đầu mưu gian Hán hóa Quốc Dân Việt của Tàu Ác Cộng, phát sinh quá nhiều đại thảm họa, đưa Toàn Quốc Dân Việt đến vực thẳm mất Nước, cực kỳ nguy cấp từ 1926 đến 04-9-1990 & đang tiếp diễn hiện nay :

* Năm 1926 Nguyễn Ái Quốc đã hứa dâng VN cho Tàu với 2 Đại Tướng Trần Canh & Vị Quốc Thanh

của Mao Trạch Đông. Năm 1930, NAQ xác định với Tổng Lý Chu Ân Lai : « Việt Nam và Trung Quốc

tuy 2 mà 1. 1 dân tộc. 1 văn hóa. 1 phong tục. 1 tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, Nhật & tất cả

bọn tư bản Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả

cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa. »

* Từ 1933-1969, sau khi nhập vai NAQ=HCM, Hồ Tập Chương=Hồ Quang đã nói nhiều lần : “Những

gì 2 đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông nói, thì chúng ta phải tin, vì 2 đồng chí ấy không bao giờ sai

lầm” ! Trong khi cả thế giới đều biết rất rõ đây là 2 tên tội đồ đại gian ác của Nhân Loại !

* Ngày 14-9-1958, theo lệnh Hồ Tập Chương = Hồ Quang = HCM, Phạm Văn Đồng ký công hàm xác

nhận lãnh hải 12 hải lý của Tàu Cộng theo đường lưỡi bò 9 khúc do Chu Ân Lai công bố ngày 04-9-

1958. Theo đó, toàn bộ Biển Đông Nam Á (Tàu Ác Cộng gọi là Đại Nam Hải = biển Hoa Nam) rơi vào

tay Tàu Cộng, dù Phạm Văn Đồng không có thẩm quyền gì để tuyên bố về lãnh thổ – lãnh hải của

nước Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trở xuống theo Hiệp định Genève 1954.

* Năm 1965, Mỹ tuyên bố vùng Hoàng Sa – Trường Sa là vùng oanh kích tự do, thì ngày 09-5-1965, Bộ

Ngoại giao của Bắc Việt tuyên bố : Hoàng Sa – Trường Sa là thuộc Trung Quốc. Dù lời nói ấy không

có giá tri pháp lý.

* Mật ước Thành Đô 4-9-1990 Tứ Xuyên : T.12-2014, Tân Hoa Xã & Hoàn Cầu Thời báo của Tàu

Cộng đăng Nhật Ký TT Lý Bằng : Giang Trạch Dân, TBT ĐCSTQ, Lý Bằng, TT Tàu Ác Cộng ký với

TBT Nguyễn Văn Linh, CT HĐBT Đỗ Mười, Cố vấn BCHTƯ đảng Việt Nô Cộng Phạm Văn Đồng :

“Sẵn sàng chấp nhận để Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc vào năm 2020”. Thiếu

tướng VC Hà Thanh Châu ngày 8-4-2013 xin tị nạn tại Mỹ, đã tiết lộ với chủ bút báo Foreign Policy

Magazine : Mật ước gồm 3 giai đoạn : 05-7-2020 Mật ước hiệu lực, 15-7-2020 VN là khu tự trị thuộc

Tàu Ác Cộng. 05-7-2040 VN là vùng thuộc trị của Tàu Ác Cộng. 05-7-2060 VN là tỉnh Âu Lạc của Tàu

Ác Cộng. Tỉnh trưởng là người Việt, thuộc Tổng Đốc Quảng Châu. Ông trao 1 băng ghi âm các cuộc

họp mật nhiều lần, từ 10-8-1987 & 4-9-1990, của các lãnh đạo Tàu Ác Cộng : Giang Trạch Dân, Lý

Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu…với các lãnh đạo Việt Nô

Cộng : Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Khả

Phiêu…tại Thành Đô, thảo luận các thỏa hiệp sát nhập VN vào lãnh thổ Tàu Ác Cộng sao cho khéo.

3. Bắc thuộc lần 9 từ 04-9-1990, hôm nay đang tiếp diễn.

Bắc thuộc lần 8 & 9 này là thời kỳ Đại Bắc

thuộc lần 2. Đừng thơ dại tìm hiểu Mật ước TĐ có hay không, thực tế nó đang được thực hiện rất rõ :

* Hiệp định biên giới VN-TC ngày 30-12 -1999, VN buộc phải nhượng cho TC 720km2 đất liền. Hiệp

định vịnh Bắc Bộ ngày 25-12-2000, VN buộc phải nhượng cho TC 11.000 km2 mặt biển vịnh Hạ Long.

* Đến nay, 10 tỉnh sát biên giới Việt-Tàu đã cho Tàu Cộng thuê 50 năm hơn 306.000 hecta đất, chiếm

hầu hết các vị trí chiến lược rất hệ trọng ở miền Bắc, như căn cứ Tam Điệp là nơi Bộ Chính Trị đảng

Việt Nô Cộng trú ẩn trong giai đoạn chiến tranh 1979. Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh Quảng Ninh

từ T.8-2011, đã cho Tàu Ác Cộng thuê vài khu sát biên giới Việt-Tàu gần Móng Cái đến 120 năm !

* Từ 2008, Việt Nô Cộng ngu dại & tham dốt, miễn hộ chiếu cho mỗi ngày hơn 10 ngàn Tàu Chệt tự

do vào toàn lãnh thổ Việt Nam, du lịch, kinh doanh, bộ đội, định cư, cướp phá & làm quân Cờ Đỏ !

* Trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, công nhân, quản đốc và chủ nhân người Tàu ngày càng

đông, đẩy người lao động Việt Nam phải thất nghiệp ! Các nhà máy sản xuất hệ trọng như nhà máy

phát điện, gang thép, sản xuất hóa chất công nghiệp… ngày càng nhiều chủ nhân và công nhân Tàu Ác

Cộng điều hành – quản trị.

* Mưu gian nô dịch của Tàu Ác Cộng rất tinh vi thâm độc : Chiếm biển Đông Nam Á, khống chế

nguồn nước các sông Mêkông, sông Hồng, sông Đà,… lập căn cứ ở vùng xương sống chiến lược bauxit

Tây Nguyên, vũng rốn Formosa Vũng Áng, Hải Vân chiến lược, bờ biển miền Trung, với nhiệt điện

Vĩnh Tân, Cà Ná…, lũng đoạn kinh tế, tuồn hàng độc hại, mua đất mua nhà, kinh doanh ồ ạt, di dân

đồng hóa, văn hóa chữ Hán, dùng cờ 6 sao để cố ý đưa VN vào đại gia đình Tàu Ác Cộng…

* Ngày 14-10-2011 cờ 6 sao của Tàu Ác Cộng đã chính thức xuất hiện trên VTV. Ngày 21-12-2011 và

các lần sau, khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo Tàu Ác Cộng qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội

cầm cờ 6 sao của Tàu Ác Cộng chào đón. 2 Tổng Bí thư 2 Đảng Việt Nô Cộng & Tàu Ác Cộng ôm hôn

nhau giữa rừng cờ 6 sao. Hiện nay cờ 6 sao này thi thoảng xuất hiện nhiều nơi trên Đất Việt. Mọi

người Việt tỉnh táo nhạy cảm đều hiểu là cờ chính thức của Tàu Ác Cộng chỉ có 5 sao. Sao lớn nhất

đại diện tộc Hán. 4 sao nhỏ đại diện 4 tộc Hồi, Mãn, Mông, Tạng. Nay 1 số ít lãnh đạo Việt Nô Cộng

Ngu cúi đầu tủi nhục đồng lõa cho phép Hán Tàu gian độc dùng sao nhỏ thứ 6 đại diện cho tộc Việt.

* Hàng ngàn du khách Tàu trên tay cầm biểu ngữ, và trên ô ghi 5 chữ Hán: 越南中国城 VIỆT

NAM – TRUNG QUỐC THÀNH (VN là thành phố của TQ), mặc áo hình chữ U bao quanh toàn bộ

Biển Việt. Hiện nay người Tàu đã ở VN hơn 10 triệu, trong đó hơn 1 triệu bộ đội Tàu Ác Cộng !

* Ngày 24-7-2012 Tàu Ác Cộng lập khu hành chánh Tam Sa (Tàu Ác Cộng vừa kỷ niệm 6 năm): gồm

3 quần đảo Trung Sa (Zhongsha, bãi Macclesfield & Scarborough, Philippines), Tây Sa (Xisha, Hoàng

Sa), Nam Sa (Nansha, Trường Sa) của VN, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của VN, mà TC gọi

là Vĩnh Hưng, thuộc Hải Nam. Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA tại La Haye, Hà

Lan của LHQ bác bỏ yêu sách Đường Lưỡi Bò 9 Khúc bất hợp pháp của Trung Quốc, nên T.8-2017

TC thủ đoạn thay Đường Lưỡi Bò 9 Khúc, lập khu hành chánh Tứ Sa : gồm Tam Sa & thêm quần

đảo Đông Sa (Dongsha, Pratas, gần Hồng Kông), cũng đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của VN,

lợi dụng Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 về Đường Cơ Sở nối các

đảo-đá-cồn-bãi với nhau, 12 hải lý Nội Thủy, 12 hải lý Lãnh Hải, 200 hải lý Thềm Lục Địa Đặc Khu

Kinh Tế, để cướp chiếm toàn bộ biển Đông Nam Á của VN & của các Nước liên quan !

* Từ 2015, Nguyễn Phú Trọng đã bí mật, che dấu Toàn Dân, tham ác & ngu dại cho Tàu Ác Cộng sử

dụng hải cảng Hải Phòng và vịnh Hạ Long như cảng biển đặc quyền của Tàu Ác Cộng !

* 22-3-2017, Đinh Tiến Huynh, đại diện Ban Chấp Hành TƯ đảng Việt Nô Cộng đã ký Thông

Báo Kết Luận của BCT về việc trao 3 vị trí chiến lược cực kỳ hệ trọng là Vân Đồn, Bắc Vân

Phong, Phú Quốc cho Tàu Ác Cộng chiếm giữ 99 năm, chính thức thực hiện Mật ước Thành

Đô 04-9-1990, công khai dùng Luật pháp Tàu Ác Cộng trói buộc Quốc Dân Việt ! Đã có 4 đặc

khu của Tàu Ác Cộng tại 4 tỉnh là Nhân Cơ-Đak Nông, Tân Rai-Lâm Đồng, Vũng Áng-Hà Tĩnh, Vân Đồn-Quảng Ninh; sắp thêm 2 ĐK là Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên

Giang, vì Nguyễn Phú Trọng & các tay sai Tàu Ác Cộng sắp áp lực Quốc hội bù nhìn diễn kịch

thông qua Luật Đặc Khu T.10-2018. 3 ĐK Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc Tàu Cộng

quyết chiếm cho được, để thông ra Thái Bình Dương & Ấn Độ Dương, nối liền giấc mơ Con

Đường Tơ Lụa Trên Biển của Tàu Ác Cộng. Thực tế, BCT đảng VNC, nhất là Nguyễn Phú

Trọng & Phạm Minh Chính đã bí mật cho Tàu Cộng chính thức xây dựng Vân Đồn từ 2007, đến nay đã hoàn thành, đang ép buộc Dân Việt rời bỏ Vân Đồn cho dân Hán Hoa định cư. Đặc

Khu là lãnh thổ bị trao 50-120 năm, 99% vào tay Tàu Ác Cộng, 4-5 thế hệ Tàu Chệt sinh sống

với luật pháp riêng, chắc chắn trở thành lãnh thổ vĩnh viễn của Tàu Ác Cộng như Tây Tạng !

II. Nếu không THOÁT TÀU ÁC CỘNG kịp, Quốc Dân Việt chắc chắn sẽ bị diệt chủng ! Là

đại thảm họa rõ ràng đã xảy ra trong thời kỳ Bắc thuộc lần 8 & đang xảy ra vào thời kỳ Bắc

thuộc lần 9 từ ngày 04-9-1990, là thời kỳ Đại Bắc thuộc lần 2 hiện nay.

Hơn 2000 năm qua, Tàu đã quyết tâm xâm chiếm VN 7 lần. Vì các thời ấy đất rộng người thưa, Hoa Tàu chỉ chủ tâm đồng hóa người Việt, sinh ra thật đông người Hán, nhưng họ không thể thành công, nên Dân Tộc Việt vẫn còn. Tổ Tiên chúng ta đã luôn đứng lên được.

Lần thứ 8 & 9 này, lần Đại Bắc thuộc thứ 2 này, đất chật người đông, chắc chắn Tàu Ác Cộng quyết diệt chủng như đã làm ở Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương 60 năm qua. Vì thế, nếu không Thoát Tàu Ác Cộng kịp, VN bị làm 1 thuộc tỉnh của Tàu Ác Cộng, thì lần này chắc chắn Dân Tộc Việt sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt, chúng ta và con cháu chúng ta không thể đủ sức

đứng lên được, vì 16 lý do & chứng cứ rất rõ ràng hoàn toàn xác thực sau đây, mà tôi sẵn sàng đi tù thêm 16 lần nữa để làm chứng :

1. Hàng chục triệu người Việt tìm mọi cách trốn chạy ra nước ngoài, bi thảm còn hơn dân Xyri… hiện nay.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế và Ủy ban Kinh tế – Xã hội LHQ, 27 năm qua 1990-2018, đã hơn 2,5 triệu

người Việt di cư ra nước ngoài, mỗi năm #100.000 người Việt di cư, bằng1/11 cách : du học & du lịch

không về, lao động & công tác không về, văn nghệ & thể thao không về, chữa bệnh không về, hôn nhân

thật-giả, thân nhân bảo lãnh, tự tạo cớ để bị trục xuất, xuất cảnh chui. Ngày càng đông & ranh ma hơn.

2. Hàng chục triệu người Việt, nhất là thanh niên nam nữ, bị cưỡng bức lao động, khai phá núi rừng ở các

nơi hẻo lánh : Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, Vân Nam, Quảng Tây, Việt Bắc, Tây Nguyên,…, bị phân

tán rất mỏng không cho tập trung, để không thể đủ sức Phục Quốc, như đã và đang xảy ra với Tây Tạng,

Nội Mông, Tân Cương.

3. Trẻ em & phụ nữ bị bắt cóc làm nô lệ tình dục, hoặc bị giải phẩu lấy nội tạng như đang xảy ra.

4. 20 triệu người nữ Việt bị ít nhất 20 triệu trong số hơn 100 triệu đàn ông Tàu Ác Cộng đang thiếu vợ tìm

mọi cách cưỡng bức làm vợ.

5. Dân Việt bị làm thịt, chế biến thức ăn tại các tiệm ăn Tàu như công luận đang ghê sợ cảnh báo.

6. Mỗi năm, hàng ngàn nhân sĩ, thanh niên nam nữ Việt, sẽ bị án tử hình – chung thân – tù đày… do chống

đối Tàu Ác Cộng. 60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, dù chống ngoại xâm yếu hơn VN,

mỗi năm vẫn liên tục bị án tử hình – chung thân – tù đày… Người Việt có truyền thống chống ngoại xâm

rất mạnh, nên càng chống đối, thì càng bị đàn áp dã man hơn.

7. Các Tôn giáo, Tổ chức dân sự… sẽ bị TC & Bạo quyền nô lệ của Tàu Ác Cộng khống chế sai khiến.

8. Cơ sở, trường học, đất, biển, đảo, nông sản, hải thủy sản…đều do Tàu Ác Cộng quản trị, ban phát.

9. Văn hóa Việt lụi tàn, Văn hóa Hán lên ngôi. Tiếng Việt chỉ còn là thổ ngữ nhỏ. Từ năm học 2017-2018,

học sinh bị buộc học chữ Hán, giáo viên Tàu dạy tiếng Hán tại VN ngày càng đông. Ngày 20-11- 2017 nô

bút Bùi Hiền công bố cách đọc-viết chữ Việt theo kiểu Tàu Chệt Bắc Kinh, do Cục Ngôn Ngữ Tàu Ác

Cộng soạn năm 1998, cưỡng ép Quốc Dân Việt nhập nhanh vào đại gia đình Tàu Chệt Cộng ! Đầu năm

học 2018-2019 này, một số lớp cấp 1, các em đã bị buộc học chữ Việt theo kiểu Chệt Bắc Kinh này rồi !

Đường phố, hàng quán mang tên Tàu, trang hoàng Lễ – Tết đậm nét Tàu, quảng cáo Tàu, bày bán thực

phẩm hàng hóa độc hại Tàu….

10. Dân Việt sẽ suy nhược tinh thần do quá tủi nhục, đau lòng, buồn khổ; yếu liệt thể xác vì bị nhiễm độc

nguồn nước, môi trường, thực phẩm, hải thủy sản, sản phẩm độc hại các loại.

11. 60 năm qua, dân Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương từ hơn 100 triệu, nay cả 3 vùng ấy chỉ còn # 20

triệu. Cư dân đa số là người Hán… Vậy người Việt, sau 30-40 năm nữa, từ 95 triệu sẽ chỉ còn 20-30 triệu.

Và ngay trên đất VN đa số là người Hán-Hoa sẽ định cư, như đang tràn qua dày đặc hiện nay.

12. Bộ đội Việt sẽ đi trấn thủ biên giới Ấn Độ, Mông Cổ, Pakistan, Tân Cương, Tây Tạng…, bộ đội Tứ

Xuyên, Quý Châu, Quảng Tây… sẽ trấn giữ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Bình

Dương, Đà Lạt, Tây Nguyên, Trường Sa…

13. Toàn Quốc Dân Việt hiện nay 2018 & trước mắt, quá khổ nhục vì đã MẤT NƯỚC. Việt Nam đang là

Khu Hán Thuộc thực sự của Tàu Cộng, do Lãnh đạo Việt Nô Cộng mở rộng cửa mời đón Giặc Tàu Ác

Cộng cướp đoạt Đất Việt. HCM & 12 Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng đã lộ rõ chính xác là Bộ Bán

Nước, chỉ là 1 Chi Bộ nhỏ, tay sai rất yếu hèn của Đảng Tàu Ác Cộng, muốn bắt Toàn Thể Quốc Dân Việt làm NÔ LỆ, bằng nhiều thủ đoạn gian ác, tột đỉnh là đang hoàn tất biến Việt Nam thành 1 Thuộc Tỉnh

của Tàu Ác Cộng ! Tàu Ác Cộng đang quân sự hóa Biển Việt (Biển Đông Nam Á) như ao nhà của Tàu Ác

Cộng mà Việt Nô Cộng không dám phản đối mạnh !

14.

Từ 1930, hình ảnh – tượng đài trùm gián điệp Tàu Chệt Cộng Hồ Quang HCM đã đầu độc tim óc Việt

Nô Cộng & hơn nửa Dân Việt bị lầm độc, có nơi tôn tên Tàu Chệt Tặc HCM là Thành Hoàng đình làng !

Từ 1982 sát gần Bàn thờ Đức Phật Thích Ca ở các chùa Phật giáo quốc doanh, đều có bàn thờ Hồ Phật

Hu Zhiming, không biết bao giờ mới đưa tên Đại Quỷ Đỏ này ra hết các chùa được !

15. Tà Quyền Việt Nô Cộng chắc chắn chỉ còn là Ác Nô Quyền tay sai của Tàu Ác Cộng, như hiện nay

đang có nơi 1 số Viên chức các ngành, đặc biệt là BCT=Bộ bán Nước, Côn an, Tòa án… Bằng chứng rõ rệt là 60 cố vấn Tàu Ác Cộng dự Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp Hành Đảng Việt Nô Cộng 04-

11.10.2017 tại Hà Nội. Hiện nay các cố vấn Tàu Ác Cộng đang luôn kè kè bám sát Nguyễn Phú Trọng !

16. Sử Việt sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các anh hùng Dân tộc như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường

Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung…, sẽ bị viết thành các tên nổi loạn chống triều đình Trung ương. Còn các tay sai nô lệ trở thành những nhà yêu nước vĩ đại, có tượng đài khắp nơi, đầu sỏ quá rõ là gián điệp Hồ Tập Chương=Hồ Quang=Hu Zhiming=HCM !

*** Dù luôn coi người Hán-Hoa là Anh Chị Em Ruột, cùng chung 1 Gia Đình Nhân Loại, cùng chung 1

Cha Trời, nhưng chúng ta phải quyết tâm ngăn chặn hành động Hán Hóa-tham độc-gian xảo-ranh ma quỷ

quyệt-cưỡng chiếm-ác tâm-dã man-diệt chủng của họ.

*** Qua các thời kỳ 1930 – 1945 – 1954 – 1975 – 2018 hiện nay, Quốc Dân Việt chúng ta đã rất hiểu Việt Nô

Cộng chính xác là tay sai của Tàu Ác Cộng quá rõ. Chúng ta phải thoát khỏi Tàu Ác Cộng & Việt Nô

Cộng tay sai nô lệ của Tàu Ác Cộng, nếu muốn Quốc Dân Việt tự do, thoát nô lệ, tồn tại & an phúc !

*** Thắng Tàu Ác Cộng & Thoát Việt Nô Cộng hay là Chết ! Toàn Dân Thắng Tàu Ác Cộng

& Thoát Việt Nô Cộng ! Quốc Dân Việt Trường Tồn ! Đừng để quá trễ, quá muộn, muôn đời

không hết hối tiếc !

Việt Nam quá đau nhục xót thương, ngày 21-8-2018.

Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa khóc vừa viết.

1 Comment

  1. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs?
    I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know
    my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.