Phong Thánh Hồ Chí Minh

Linh-mục-Nguyễn-Văn-Lý
Linh mục Nguyễn Văn Lý bị Công an bịt miệng trước tòa án nhân dân

Tin gần như thật

Phong Thánh Hồ Chí Minh

Một « Linh Mục yêu nước » được chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi sang Vatican, La mã, xin phong Thánh cho chủ tịch Hồ Chí Minh.

Linh Mục yêu nước (LMYN) được Đức Giáo Hoàng tiếp.

Linh Mục yêu nước : Thưa đồng chí Giáo hoàng, xin đồng chí phong Thánh cho chủ tịch Hồ Chí Minh, một Chúa trời của thiên hạ. 

Giáo Hoàng  : đã lời Chúa trời rồi tại sao lại muốn hạ xuống làm Thánh ? 

Linh Mục yêu nước (LMYN) : Hồ chủ tịch là một người nhũn nhặn nên dù biết mình là Chúa trời vẫn nhũn nhặn với nhân loại. Hồ chủ tịch làm cái gì cũng khác đời, cũng trên loài người.

Giáo Hoàng  : nếu đã nhũn nhặn thì cần gì phải phong chức Thánh. 

LMYN : Số là nhân dân Việt Nam đang âm mưu trục xuất xác Hồ chủ tịch ra khỏi Lăng như nhân dân Liên Xô đã trục xuất ông Nội của chúng tôi là đồng chí Stalin, Nhân dân hai nước này ngu si, chúng có tật mê tín nên khi thấy Hồ chủ tịch thành Thánh, chúng sẽ phụng thờ.

Giáo Hoàng : Trục xuất ra khỏi lăng đâu có gì quan trọng, vì chính quyền Việt Nam vừa hạ tượng ông Hồ từ nóc nhà băng xuống đất.

LMYN : Dạ chúng tôi hạ tượng Bác Hồ từ nóc nhà băng để tránh cho Bác khỏi tủi thân trông thấy cảnh tiền ra tiền vào mà không được tiêu.

Giáo Hoàng : Trục xuất ra khỏi Lăng cũng tránh cho Bác Hồ của ông cái nạn mỗi ngày người ta xếp hàng để phỉ nhổ nguyền rủa thầm, vì ông Hồ đã gây cái chết cho hàng triệu người Việt Nam và đưa nước Việt Nam vào tay Trung quốc. Ông Hồ đã làm gì cho nhân loại mà đòi chức Thánh ?

LMYN : Xin đồng chí giáo hoàng cứ đọc cuốn sách « Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch » đồng chí sẽ rõ là Hồ chủ tịch là một người có tất cả những đạo đức của hoàn cầu. Một người không có mảy may khuyết điểm. Cái chức Thánh không ăn thua gì với tầm vóc của Hồ chủ tịch đã được tả trong cuốn sách vĩ đại này.

Giáo Hoàng : tác giả cuốn sách này là ai? 

LMYN : tác giả là ông Trần dân Tiến.

Giáo Hoàng : cái ông Trần dân Tiến này là người thế nào ?

LMYN: tác giả Trần Dân Tiến là một người rất tài giỏi nhũn nhặn. Ngài cũng đáng được phong Thánh.

Giáo Hoàng : Tôi hỏi gốc gác ông Trần dân Tiến từ đâu ra ?

LMYN : đó là bút hiệu của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo Hoàng : thế thì ông Hồ Viết sách để tự khen mình à ?

LMYN : dạ đúng vậy, Hồ chủ tịch làm như vậy là rất hay rất đúng đáng bậc Thánh vì ta thử hỏi : ai có thể biết mình hơn chính mình ? Ngài là một văn sỹ có một không hai.

Giáo Hoàng : ông  văn sỹ Hồ Chí Minh đã viết được những sách gì ?

LMYN : Dạ Hồ chủ tịch đã viết một cuốn nữa tên là « Vừa đi vừa kể chuyện ». 

Giáo Hoàng : sách kể  những chuyện gì, chuyện ông Huyện đi cày à ?

LMYN : dạ cuốn sách này kể những mẩu đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo Hoàng : tại sao lại chuyện giống hệt như cuốn sách « Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch »  ?

LMYN : cuốn sách này không giống cuốn sách kia, tuy nội dung không sai một chữ, không sai một dấu phẩy, nhưng cuốn này khác xa vì Hồ chủ tịch ký bằng một tên bàn bà : D. Lan. Xin đồng chí giáo hoàng cứ đọc hai cuốn ấy đi, những đạo đức cao siêu của Hồ chủ tịch sẽ gây hào quang lên ngang hàng với hào quang trong lúc Đức Giêsu của đồng chí Giáo hoàng ra đời.

Giáo Hoàng : nhà thờ từ xưa đến nay chưa bao giờ phong Thánh một văn sỹ.

LMYN : vậy cho nên đồng chí giáo hoàng nên nắm lấy cơ hội này, đồng chí sẽ nổi tiếng là người đầu tiên dám làm việc vĩ đại này. Lúc nào lịch sử nhắc nhở đến Hồ chủ tịch, lịch sử sẽ nhân dịp đó nhắc nhở đến đồng chí giáo hoàng, như thế đồng chí sẽ được thơm lây.

Giáo Hoàng : tôi thấy những người tị nạn nói là những kỳ công của ông ta đều là cái hoạ cho nhân dân Việt Nam. Người được phong Thánh, ngược lại phải làm nhiều điều thiện.

LMYN : Dạ, Hồ chủ tịch, về điều thiện thì nhiều vô số, ngay những con vật như những con cá mập ở biển Đông cũng đội ơn Hồ chủ tịch vì lâu la của Bác đã nuôi dưỡng cá bằng thịt người vượt biển đi trốn trại tù Cộng sản. Hồi sinh thời Ngài  đã giết luôn một lúc hơn 1 triệu người Việt Nam trong phong trào cải cách ruộng đất.

Dịch vụ giết người này giúp cho trái đất tránh nạn nhân mãn, đông đúc, chen chúc mất thời giờ. Ngài còn là một nhà khoa học đã giúp những nhà nghiên cứu thế giới chứng minh rằng chủ nghĩa cộng sản rất thành công khi người ta không áp dụng nó.

Ngay như sau khi chết, Hồ chủ tịch vẫn hy sinh làm cho nhân dân Việt Nam hả dạ : Ngài phơi thây ra cho thiên hạ phỉ nhổ đến mấy suất một ngày. Dạ những công trình từ thiện cao vòi vọi này thì bẩm thiên hạ không có ai.

Giáo Hoàng : Công trình vĩ đại rùng rợn thật nhưng không thích hợp với tiêu chuẩn Thánh đường mấy.

LMYN : tôi muốn giúp cho nhà thờ thêm nổi tiếng, thêm giàu có, nếu đồng chí giáo hoàng cứ ngoan cố không phong Thánh cho Hồ chủ tịch thì Ngài sẽ tự phong lấy như ông Napoléon đã tự Phong Hoàng đế không cần đến nhà Thờ.

Giáo Hoàng : nhưng muốn làm Thánh phải biết làm vài phép lạ, ông Hồ có biết làm phép lạ không ?

LMYN : còn phải nói, đó là nghề chuyên môn của Hồ chủ tịch. Ngay như cái tên của Ngài cũng do tài ban phép lạ mà ra. Ngài từng hóa phép biến người thành con vật, biến đàn bà có chồng thành đàn bà goá, biến trẻ con vô tội thành trẻ mồ côi, cơm gạo thành máu và nước mắt, biến nước Việt Nam vừa là một nhà tù vĩ đại vừa là chiếm địa của Tàu, công đức Hồ chủ tịch, tôi kể đến sang năm cũng chưa hết…

Giáo Hoàng : thôi thôi … anh nói như Kinh Thánh, cái đầu tôi bắt đầu choáng váng…   

LMYN : về Kinh Thánh, chính Hồ chủ tịch là tác giả.

Giáo Hoàng : Sao ? Chính Hồ chủ tịch đã viết Kinh Thánh, anh mơ hay sao ?

LMYN : dạ đúng ! Hồ chủ tịch đã viết luôn hai bản Kinh Thánh :

Bản Kinh Thánh « Những mẫu chuyện về đời hoạt động của H ồ chủ tịch » và bản Kinh Thánh thứ hai là bản « Vừa đi vừa kể chuyện ».

Giáo Hoàng : lúc nẫy anh có kể hai cuốn sách tôi nhớ cái tên mang máng cái tên như vậy. Như thế cả thảy là bốn cuốn sách giống nhau như hệt, sao lại kỳ quái như vậy.

LMYN : đó mới là phép lạ, tôi đã nói với đồng chí Giáo hoàng là Hồ chủ tịch rất giỏi môn phép lạ.

Giáo Hoàng : Từ khai thiên lập địa chưa bao giờ có kiểu phong Thánh tương tự. Với một tiểu sử như thế để tôi suy nghĩ đã.

LMYN : đồng chí chẳng cần suy với nghĩ gì hết chỉ thêm mệt người. Hồ chủ tịch đã nghĩ hộ đồng chí Giáo hoàng về vấn đề này rồi. Hồ chủ tịch có bẩm tính suy nghĩ hộ người khác, lãnh đạo hộ người khác.

Giáo Hoàng : Ông Hồ cáng đáng nhiều thứ như thế thì sức đâu mà chịu nổi.

LMYN : Hồ chủ tịch tuy hay gánh vác nhiều thứ, nhưng cũng có lúc ban ơn cho người khác làm. Chẳng hạn khi Bác Hồ cần ám sát ai thì Ngài sai người khác. Bác Hồ …Bác Hồ. …

Giáo Hoàng : Thôi thôi, cứ Hồ Hồ đi Hồ lại mãi, Hồ Cáo Hồ tinh Hồ…

LMYN : dạ đúng, Hồ chủ tịch có tất cả mức độ của loài hồ cáo những loại hồ tinh, nhưng những loại này làm sao theo kịp được tài Hồ chủ tịch. Chúng đâu có tài hóa phép làm cho Việt Nam đoạt giải về áp bức, đoạt giải vô địch về nghèo túng như bác Hồ. Nếu đồng chí phong Thánh cho Hồ chủ tịch, người được hưởng lợi nhiều nhất là đồng chí giáo hoàng.

Đồng chí hãy tưởng tượng một đại hội huy hoàng hơn khu giải trí của Walt Disney. Hàng ngàn ký giả sẽ tràn vào Thánh địa Vatican. Hàng triệu khán giả tiêu tiền để làm đầy ngập két tiền tòa Thánh. Đồng chí hãy nhắm mắt tưởng tượng : 

Đồng chí giáo hoàng làm chủ tế, một sư đoàn ký giả phóng sự TV chiếu thẳng vào mỗi gia đình. Ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đóng vai tiểu đồng phụ lễ lúc lắc cái lư hương. Một lễ hội Tếch-ních-cô-lo sẽ làm chói lọi luôn mấy thế hệ.

Giáo Hoàng : thôi anh đừng tuyên truyền nữa, Thánh địa không là nơi dung túng được những loại Hồ tinh này. Tại sao Đảng Cộng sản VN và đoàn linh mục quốc doanh không ra chỉ thị và nghị quyết ra lệnh phong Thánh có phải là giản dị không.

LMYN : từ trước đến nay chúng tôi vẫn làm như vậy, nhưng bây giờ Đảng ra chính sách Đổi Mới, phải làm đúng mốt kinh tế thị trường, phiên bản « kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa » . Cho nên, về tài chánh thì cái món Phong Thánh Hồ Chí Minh có thể hái ra tiền. Cứ kỳ kèo mãi, thôi thì chúng tôi thêm miễn phí cho món này : Bộ công an sẽ thả một số linh mục không biết yêu Đảng đang bị tù. 

Giáo Hoàng : làm sao nhà thờ công giáo có thể ủng hộ một chế độ chuyên bỏ tù những tu sĩ công giáo.

LMYN : Đồng chí Giáo hoàng lạc đề, phải biết Đổi Mới theo kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa. Tôi đến đây để mang lợi tài chính cho nhà thờ. Đồng chí vẫn rêu rao là nhà thờ làm điều thiện mà đồng chí lại từ chối cứu độ những tu sĩ đang ở trong tù tại Việt Nam. Thật là mâu thuẫn. Đồng chí nên phong Thánh cho chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân đã chứng minh hùng hồn tài làm phép lạ.

Giáo Hoàng : chúng tôi chỉ nghe rằng ông Hồ Chí Minh có phép lạ đào tạo những kẻ khốn cùng, những dân nghèo đói..

LMYN : đấy nhé, đồng chí Giáo hoàng vừa chứng minh, chứng nhận, xác thực, thị thực, đóng triện son, là Hồ chủ tịch đang được phong Thánh.

Giáo Hoàng : tôi có « chứng » cái gì đâu?

LMYN : đồng chí Giáo hoàng vừa nói là Hồ chủ tịch có phép đào tạo những kẻ khốn cùng, nếu không phải là « chứng » thì là gì ?

Giáo Hoàng : tôi chỉ nói là ông Hồ sản xuất những kẻ khốn cùng, nhưng tôi đâu có chứng nhận rằng ông Hồ đáng được phong Thánh đâu.

LMYN : đồng chí ngoan cố lắm, nghe đây này : Toà Thánh rất cần thật nhiều những kẻ khốn cùng để làm vốn cho nghiệp vụ cứu giúp. Thánh đường vắng kẻ khốn cùng cũng như nhà buôn hết hàng hoá đóng kho, tòa Thánh sẽ rơi vào nạn thất nghiệp. Muốn giải quyết nạn sập tiệm, chỉ có phương pháp  phong Thánh Hồ chủ tịch, chúng tôi hứa sẽ chế tạo khoảng 100 triệu người Việt Nam nghèo đói mà không lấy boa, không lấy hỏa hồng tòa Thánh một xu nào. Với cái kho 100 triệu người nghèo đói thì Tòa Thánh có thể xài được mấy thế kỷ cũng không hết. Công trình Hồ chủ tịch sẽ rất vĩ đại cho tòa Thánh, Ngài rất xứng đáng được phong Thánh. Đồng chí giáo hoàng không còn víu vào lý do gì để từ chối.

Đồng chí giáo hoàng sẽ cùng tôi hô lớn :

Hòa giải hòa hợp giữa Cộng sản Việt Nam và tòa Thánh muôn năm.

Hoan hô lễ phong thánh Hồ chủ tịch một biến chuyển vĩ đại của vũ trụ.

Ông Linh mục yêu nước say sưa thuyết pháp, tưởng như Đức Giáo hoàng đã vâng lời, liền mở điện thoại di động gọi về Việt Nam.

Linh Mục yêu nước nói trong điện thoại : Thắng lợi ! Phải bắt tay vào việc ngay tức  khắc. Xin đồng chí Bộ trưởng Công an hãy tìm bắt thật nhiều tu sĩ của tất cả đạo giáo giam vào một đống. Để đến ngày phong Thánh Hồ chủ tịch chúng ta sẽ hiến một một màn Thả tu sĩ rầm rộ thay vì một màn Thả chim bồ câu hòa bình.

Nguyễn Đình Nhân