Anh cung cấp Trung quốc máy lấy nội tạng – Trung cộng bắt tín đồ Pháp luân công và người Ngô Nhĩ (Ouighour) mổ sống cướp nội tạng

Từ nhiều năm qua, Anh quốc xuất khẩu qua Trung quốc máy mổ lấy nội tạng của tín đồ Pháp Luân công và sắc tộc Ngô Nhĩ (Ouighour) Tân Cương 

Nguồn : trithucvn Trước sự tố cáo của dư luận thế giói, đến ngày 11/2/2021, Vương quốc Anh mới sửa đôi “Dự luật về Thuốc và Thiết bị Y tế” và xét lại hành động tiếp tay cho Trung cộng mổ sống các tín đồ Pháp luân công và người Ngô Nhĩ để lấy nội tạng.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Anh ban hành điều luật nhằm chống lại việc đồng lõa với tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Témoigna d’un médecin :