Báo Lao Động tại VN loan tin : Toà tha bổng một bà giết chồng, vì chồng bảo lông vùng kín của vợ giống râu Bác Hồ

Muốn giết chồng vô tội vạ

 » Chồng tôi bảo lông ở vùng kín của tôi giống như râu Bác Hồ « .

 

Báo Lao Động loan tin Toà án Nhân dân tỉnh Hải phòng đã tha bổng bà Hoa đã giết chồng vì « chồng bảo rằng lông ở vùng kín chị Hoa giống như râu Bác Hồ »