TO, NHỎ

14 août 2017 nhan1307 0

Truyền khẩu tại Việt Nam  : “ TO , NHỎ ” Việt Nam là một nước hơi nhỏ. Trong cái nước hơi nhỏ,có một thủ […]