Quốc hội Nga xét Poutine phản quốc hay vô tội : phán xét 15 tháng 9-2022

poutine-corde

Ngày 15 tháng 9-2022, Quốc hội Nga xét đơn các dân biểu Petersburg đòi truất phế Poutine vì phản quốc

Thấy chính quyền Nga tăng cường khủng bố  phe đối lập và cho thế giới thấy hoàn toàn không đếm xỉa đến bất kỳ một phản ứng nào, các đại biểu của hội đồng thành phố Smolnenskoye, một trong những chính quyền địa phương của Saint Petersburg, đã yêu cầu cách chức Tổng thống Putin vì tội phản quốc vì đã gây chiến ở Ukraine.

Các đại biểu quốc hội đã quyết định gửi yêu cầu chính thức cho một thứ trưởng tới Quốc hội  Quốc gia Liên bang Nga (Duma) với đề nghị buộc tội Tổng thống Putin về tội phản quốc nhằm cất chức vụ Tổng thống Liên bang Nga.

Người khởi xướng kháng nghị, dân biểu thành phố Dmitry Pavlyuga, cho biết trên Twitter rằng quyết định gửi yêu cầu lên Duma Quốc gia đã được toàn bộ thông qua và phải được thực hiện trước ngày 15 tháng 9.