Trung quốc vừa tiết lộ : Luật dẫn độ Trung quốc – Việt Nam đã ký kết ngày 7 tháng 4 năm 2015

SOS-VIỆT-NAM
SOS VIỆT NAM

Hồng Kông biểu tình chống dự luật dẵn độ sang Trung quốc Đại lục từ 3 tháng nay

Luật dẫn độ Trung quốc – Việt Nam  đã ký kết từ hơn 3 năm nay.

Ngày 7/4 năm 2015, Trung quốc và Việt Nam đã ký kết luật dẫn độ mà dân không hề được thông báo. Hôm 31 tháng 8 năm 2019, Tân hoa xã của Trung cộnvừa tiết lộ.

Bài báo của Tân Hoa xã :

31/8/2019 Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Hai đã phê chuẩn một hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Việt Nam.

Hiệp ước dẫn độ gồm 22 điều khoản bao gồm các vấn đề như nghĩa vụ dẫn độ, điều kiện dẫn độ tội phạm, những lý do có thể sử dụng để từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp.

Được ủy quyền bởi Hội đồng Nhà nước, nhóm đàm phán Trung Quốc gồm các quan chức từ nhiều bộ khác nhau đã hội đàm với phía Việt Nam vào tháng 10 năm 2013. Hai bên đã ký hiệp ước vào ngày 7 tháng 4 năm 2015 tại Bắc Kinh.

Hiệp ước đã được đệ trình vào ngày 22 tháng 8 tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Quốc gia, cơ quan lập pháp hàng đầu, để xem xét tại phiên họp hai tháng một lần.

Nguyên văn bài báo Tân Hoa Xã tiếng Anh :

August 31/2019 China’s top legislature on Monday approved a China-Vietnam extradition treaty.

The 22-article extradition treaty covers issues such as extradition obligations, offenses eligible for extradition, reasons that can and should be used to refuse extradition, and the settlement of disputes.

Authorized by the State Council, the Chinese negotiation team was made up of officials from various departments and started talks with the Vietnamese side in October 2013. The two sides signed the treaty on April 7, 2015 in Beijing.

The treaty was submitted on Aug. 22 to the Standing Committee of the National People’s Congress, the top legislature, for review at its ongoing bimonthly session.

Tại Hồng Kông, chỉ mới là dự luật dẫn độ, dân Hồng Kông đã biểu tình phản đối từ 3 tháng nay. Còn ở Việt Nam, chính quyền đã theo lệnh Trung cộng âm thầm ký kết Hiệp định dẫn độ, không thèm thông báo với dân, không cần biểu quyết của Quốc hội. Trường hợp dấu diếm nhân dân Việt Nam đã xẩy ra nhiều lần như Hiệp định Phân định biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1999, Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 vv…

Theo luật dẫn độ, những người Tàu phạm tội ở Việt Nam, chinh quyền CSVN không có quyền xử và phải dẫn độ sang Trung quốc. Ngay những gián điệp Tàu như tướng Công An Trương Giang Long đã tố cáo (Xin cem Video Pháp, Anh, Việt :

Français

https://www.youtube.com/watch?v=mUhIzNWas-E

English

https://www.youtube.com/watch?v=eAOfgh58IA0

Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=wX2IitW-XK4)

nếu bắt được, CSVN cũng không có quyền xử những gián điệp này, phải trả cho Trung quốc.

Xin giới thiệu với quý vị Video về đề tài này của Trương Quốc Huy : <https://www.youtube.com/watch?v=Y9yL3-IujIw>

và bài viết của báo Tiếng Dân :

https://baotiengdan.com/2019/08/30/trung-quoc-phe-chuan-hiep-dinh-dan-do-voi-viet-nam-nhung-dan-viet-nam-khong-ai-biet/

Nguyễn Đình Nhân

Chủ biên <chinahegemony.com>

1 Comment

  1. Trong guồng máy chính quyền CSVN toàn người của Trung cộng, xin xem những tiết lộ của tướng Trương Giang Long
    Việt

    Anh

    Pháp

1 Trackback / Pingback

  1. Mafia Tàu thao túng Đà nẵng, CSVN không được xử / Lộc Hưng : chính quyền vẫn cưỡng chiếm đất đai mà người dân sống từ nhiều thế hệ - CHINA’S HEGEMONY

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.